Nieuws

23 oktober 2015

Utrecht, 22 oktober 2015 - BAM is er in geslaagd op industriële schaal ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) te produceren dat voor 93 procent bestaat uit teruggewonnen grondstoffen. In vergelijking tot huidige percentages hergebruik in ZOAB, die 0% tot 30% bedragen, betekent dit een doorbraak in de productie van duurzaam asfalt. De succesvolle test met circa 60 ton ZOAB heeft donderdag 22 oktober plaatsgevonden op het terrein van de Brabantse Asfalt Centrale in Helmond. BAM heeft deze vernieuwende productiemethode ontwikkeld in het kader van het Europese Life+ demonstratieproject LE2AP.

8 juni 2015
Life+ kennisuitwisseling

In het kader van LE2AP en de wens kennis uit te wisselen met relevante Life+ projecten hebben enkele teamleden van LE2AP de Universiteit van Cantabria bezocht. Tijdens de ontmoeting zijn de ontwikkelingen van drie Life+ projecten gepresenteerd en besproken:

  • Desso heeft haar Close Loop Carpet project toegelicht. Doel van dit project is het recyclen van tapijttegels te optimaliseren;
  • Grupo de Investigacion de Tecnologica de la Construccion van de Universiteit van Cantabria heeft de projecten Green Road en Polymix toegelicht. De focus van deze demonstratieprojecten ligt op de toepassing van alternatieve recycling componenten in asfaltmengsels. De deelnemers aan de ontmoeting hebben de proefvakken van het Green Road Project bezichtigd;
  • BAM heeft haar voorlopige resultaten met LE2AP gepresenteerd. De reacties daarop waren zeer positief.
2 juni 2015

Aandacht voor de actuele ontwikkelingen met LE2AP in Cobouw. Lees het artikel op www.cobouw.nl

23 april 2015

Circa honderd genodigden (inclusief medewerkers BAM) hebben donderdag 16 april het midterm seminar LE2AP in Helmond bijgewoond. De bijeenkomst stond in het teken van kennisuitwisseling met diverse doelgroepen, waaronder vertegenwoordigers van landelijke en regionale overheden, adviesbureaus, bouwbedrijven en particuliere ondernemingen.