LE2AP midterm seminar Helmond

23 april 2015 10:48

Circa honderd genodigden (inclusief medewerkers BAM) hebben donderdag 16 april het midterm seminar LE2AP in Helmond bijgewoond. De bijeenkomst stond in het teken van kennisuitwisseling met diverse doelgroepen, waaronder vertegenwoordigers van landelijke en regionale overheden, adviesbureaus, bouwbedrijven en particuliere ondernemingen.

Ook vak- en lokale pers waren aanwezig en hebben ruimschoots aandacht aan het project besteed. Door het midterm seminar te koppelen aan de opening van de vierde Nederlandse asfaltcentrale van BAM die in staat is Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) te produceren, is de gelegenheid gecreëerd een brede doelgroep te informeren over de ontwikkelingen met LE2AP.

Rien Huurman, research & development manager BAM Infra Asfalt, heeft de achtergronden en de actuele ontwikkelingen met betrekking tot LE2AP gepresenteerd. In de presentatie is de 3D visie van BAM, waar de doelstellingen van LE2AP deel van uit maken, benadrukt: asfalt niet langer recyclen als bulkproduct maar overgaan op het doelmatig terugwinnen van de grondstoffen uit asfalt. Met deze stap wordt hergebruik naar een hoger niveau getild; een niveau waar bedrijfs- en maatschappelijk belang samenkomen.

Veel aandacht van de aanwezigen ging uit naar de vorderingen die BAM boekt met de ingenieuze scheiding van oud asfalt in mastiek (bitumen, zand en stof) en grovere fracties (steen). Tijdens de dialoog na afloop van de presentatie werden vooral vragen gesteld over de kwaliteit van de teruggewonnen mastiek en of met deze mastiek hoogwaardige asfaltmengsels kunnen worden geproduceerd.

BAM kon aangeven dat de verwachtingen hooggespannen zijn. De teruggewonnen mastiek is na behandeling en homogenisatie kwalitatief vergelijkbaar met nieuwe mastiek. Dit stelt BAM in staat hoogwaardige asfaltmengsels te produceren met een uitzonderlijk hoog percentage gerecyclede materialen. Het ontwerpprocedé dat in het asfaltlaboratorium van BAM Infra is ontwikkeld, stelt het LE2AP-team in staat te allen tijde kwalitatief hoogwaardig mastiek te produceren. Omdat mastiek de bindende component van asfalt is, wekt het geen verbazing dat LE2AP het ook mengseltechnisch goed lijkt te doen. Indicaties zijn zelfs dat LE2AP-mengsels beter zullen acteren dan hun verse equivalenten of equivalenten met minder recycling. BAM heeft tijdens het midterm seminar aangekondigd de voorbereidingsfase  voorbij te zijn en op korte termijn conform afspraak met Life+ van de Europese Unie 300 vierkante meter LE2AP-asfalt aan te leggen.

Succes voor duurzaam asfalt BAM

In de dialoog met relaties na afloop van de LE2AP presentatie door Rien Huurman toonden vertegenwoordigers van de gemeente Helmond vooral interesse in de volgende stappen die BAM wil zetten in de duurzame productie en verwerking van asfalt. De mogelijkheid om nu al te kunnen beschikken over Laag Energie Asfalt Beton(LEAB)  in de regio Zuidoost-Nederland juichen zij toe. Zij gaven tevens aan graag op de hoogte te willen blijven van toekomstige ontwikkelingen. Kort na het midterm seminar is in de gemeente Helmond LEAB toegepast in een middelgroot project. Een eerste succes voor duurzaam asfalt in deze regio, dat in zekere mate is te danken aan het midterm-seminar.

De resultaten die BAM tot op heden heeft geboekt met LE2AP oogstten veel lof onder de aanwezigen. BAM onderscheidt zich met dit innovatieve demonstratieproject en kan rekenen op toenemende belangstelling vanuit de publieke en private sector. Diverse bezoekers hebben aangegeven een bezoek te willen brengen aan het asfaltlaboratorium van BAM in Utrecht om de praktijkresultaten van LE2AP met eigen ogen te zien. Met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en diverse gemeenten zijn afspraken hieromtrent gemaakt.
Het midterm seminar in Helmond heeft een perspectiefrijk verwachtingspatroon gecreëerd. Het draagvlak voor LE2AP is, mede dankzij de aandacht in regionale en vakpers, verbreed en verdiept.

Een aantal genodigden was helaas niet in de gelegenheid het midterm seminar bij te wonen. Zij ontvangen een vervolgbrief en de LEAB/LE2AP brochure, zodat ook zij zijn geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.